twin mount

twin mount
dvišovis įrenginys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kulkosvaidžių ir patrankų automatinis ginklas, turintis du kulkosvaidžius arba automatines patrankas (2 vienvamzdžius arba 1 dvivamzdį automatą), sumontuotas ant vieno pagrindo su bendrais taikymo ir kreipimo mechanizmais. Kulkosvaidinių dvišovio įrenginio kalibras – 12,7 ir 14,5 mm, patrankinių – 20, 23, 25, 30, 35, 40 ir 57 mm. Bendroji greitašauda (atitinkamai) 1 100 ir 2 000–2 400 šūvių/min. Dažniausiai tai zenitiniai įrenginiai; gali šaudyti į antžeminius ir antvandeninius taikinius. Laivuose ir lėktuvuose įrengiami stacionarūs, SP – savaeigiai arba vilkikų velkamose priekabose. atitikmenys: angl. twin mount rus. спаренная установка

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Mount Baker Wilderness — IUCN Category Ib (Wilderness Area) …   Wikipedia

  • Mount Bond — from the Bondcliff ridge Elevation 1,432 m (4,698 ft) …   Wikipedia

  • Mount Washington (New Hampshire) — Mount Washington Mount Washington, from Bretton Woods. The cog railway track is visible, on the spur to the left of the summit …   Wikipedia

  • Mount Guyot (New Hampshire) — Mount Guyot Mount Guyot at sunset Elevation 1,396 m (4,580 ft) …   Wikipedia

  • Mount Garfield (New Hampshire) — Mount Garfield Mt. Garfield as seen from Mt. Guyot, August 2009. Elevation 1,370 m (4,495 ft) …   Wikipedia

  • Mount Adams (New Hampshire) — Mount Adams Mount Adams viewed from the summit of Mount Madison Elevation …   Wikipedia

  • Mount Hale (New Hampshire) — Mount Hale Elevation 1,236 m (4,055 ft) Prominence 187 m (614 ft) …   Wikipedia

  • Mount Mansfield — Mount Mansfield, September 2004 Elevation 4,395 ft (1,340 m)  …   Wikipedia

  • Mount Sutro — Eucalyptus trees cover much of Mount Sutro, as seen from the summit. Elevation 908 ft (277 …   Wikipedia

  • Mount Davidson (California) — Mount Davidson Mount Davidson as seen from the Twin Peaks. Elevation 928 ft (283 m) NAVD& …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”